Terug naar de vorige pagina

Stichting Fluenta

De naam van de stichting, FLUENTA, is ontleend aan de Latijnse woorden fluere, stromen en fluo, bron. Betekenis- elementen in deze naam zijn: voortgaan, voortstromen, er zit vaart in, dat past helemaal bij de ambitie van de scholen met betrekking tot het onderwijs. Maar het woord fluere kan ook “voortkabbelen” betekenen, wat goed overeenkomt met de verschillen in ontwikkelingstempo
die bij kinderen kunnen voorkomen. De verwijzing naar
de betekenis ‘bron’ past precies bij onze inspiratie, dat verbonden is met het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel.

Tenslotte heeft het woord Fluenta ook een link naar de geografische situatie: de vier gemeenten liggen rondom de oevers van de rivieren Lek en IJssel, die onophoudelijk voortstromen.

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2020-2021 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.