Het team

De directie van De Zonnewijzer wordt gevormd door Ruud König (directeur) en Helene Maliepaard (adjunct-directeur).

Hun deur staat altijd voor u open! Heeft u een wat uitgebreidere vraag, dan maken zij graag een afspraak.

Hier stellen zij zich graag aan u voor!

Lees verder

Zij stellen zichzelf hieronder graag aan u voor!

Lees verder

Ondersteunend personeel

Administratief medewerkster

Ik ben Hanneke de Wolf, moeder van 3 zonen en getrouwd met Eddy.
Sinds december 2009 werk ik met veel plezier op de maandag tot 13.00 uur en de woensdag tot 12.00 uur op De Zonnewijzer als administratief medewerkster. Hiernaast werk ik ook op basisschool Wereldwijs en het Fluenta hoofdkantoor.

Hanneke zorgt ervoor dat de leerlingenadministratie elke week weer helemaal up to date is aangevuld: nieuwe leerlingen worden ingeschreven, telefoonnummers gewijzigd, wijzigingen n.a.v. verhuizingen uitgevoerd.

Alle rekeningen worden door haar op de juiste wijze verwerkt. Hanneke zorgt er ook voor dat de opslag van documenten op de juiste wijze verloopt.

Daarnaast verricht ze vele telefoontjes met de verschillende onderwijs organisaties, verzorgt kopieerwerk en ondersteunt ze op superieure wijze vooral de (adjunct) directeur met diverse werkzaamheden.


Conciërge

Hallo, ik ben Arthur van Strien. Ik ben getrouwd met Truus en samen hebben we één zoon en twee dochters en zijn we de gelukkige opa en oma van 3 kleinkinderen. Sedert oktober 2008 ben ik, na een lange carrière bij de Koninklijke marechaussee, iedere schooldag ’s morgens aanwezig om de juffen en meesters daar waar nodig te ondersteunen. De kinderen kennen mij als de helpende Meester Arthur die in hun ogen alles kan. Zij zien mij dan ook regelmatig met pleisters, pincet, boor- en schroefmachine bezig. Houtbewerking, toerfietsen en fotograferen zijn mijn hobby’s. 
Voor mij is geen enkele werkdag hetzelfde en daar ligt mijn uitdaging.

Meester Arthur is de conciërge op school. Zijn werkzaamheden zijn niet op1 A4-tje te schrijven. Als conciërge ben je een kleine zelfstandige, je moet zelf prioriteiten stellen in de werkzaamheden. Het ene moment plakt hij een pleister en het andere moment is hij bezig met een verlichtingsarmatuur.

Meester Arthur heeft ook de computer tafels gemaakt in de hal, hij zorgt ervoor dat de meeste technische mankementen worden verholpen, tolietten die verstopt zijn kan hij meestal wel weer 'op gang' krijgen.

Eigenlijk vindt meester Arthur een heleboel dingen leuk en dat is natuurlijk wel zo fijn, maar ook de minder leuke dingen pakt hij aan. Soms ergert hij zich wel eens aan de rommel die juffen en meesters maken, maar gelukkig weten we dat we elkaar nodig hebben: onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel. Zo vormen we een team om de beste leeromgeving te krijgen voor ................ De Zonnewijzer kinderen! 

Interne begeleiding en ondersteuning

Het team van interne begeleiding wordt gevormd door Helene Maliepaard ( (IB-er groep 4 t/m 8), Saskia Smienk ( IB-er groep 1 t/m 3) en Ruchama Brunsveld.

Mijn naam is Ruchama Brunsveld en dit schooljaar vervang ik Saskia Smienk in haar rol als intern begeleider voor de groepen 1 t/m 3.
Sinds dit schooljaar werk ik ook als juf op het Klavertje 4 in Houten. Hiervoor heb ik 12 jaar lang gewerkt in het speciaal onderwijs als juf en intern begeleider.
In het vak intern begeleider staat volgens mij communicatie voorop. Met leerkrachten wil ik graag sparren en met ouders wil ik korte lijntjes hebben en hen ruimte geven om te vertellen.
Ik hoop op een goede samenwerking! 


Renate Verboom is de Remedial teacher en toptalent coach binnen onze school.

Renate Verboom


Mijn naam is Renate Verboom. Sinds 2004 werk ik op De Zonnewijzer. De eerste jaren als leerkracht en nu al een geruime tijd als remedial teacher. RT gebeurt in een één-op-één setting en daardoor is er ruimte en tijd om te onderzoeken waarom het leren in de groep niet vanzelf gaat. Soms is het al genoeg om de leerstof van de klas nogmaals te oefenen, soms is vooruit kijken naar de lessen die gaan komen de juiste methode. Ouders en kinderen worden samen betrokken bij het plan. Ik vind deze vorm van zorg op De Zonnewijzer erg belangrijk. Ik zie dat de kinderen veel baat hierbij hebben: het vertrouwen in zichzelf groeit, succeservaringen worden opgedaan en het kind ontwikkelt zich op eigen wijze en tempo.

Agenda

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners