Onze missie en visie

Algemeen

De Zonnewijzer is op 1 augustus 2000 gestart als nieuwe basisschool op de Vinexlocatie van Houten en verzorgt onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar. De school is met name bedoeld voor de kinderen woonachtig in de volgende wijken: Grassen, Mossen, Muren, Polders, Stenen, Bouwen, Waters, Erven, Hout. Ons schoolgebouw is opgeleverd 17 mei 2005 en is ruim en biedt plaats aan 16 groepen. In oktober 2014 bezoeken 391 kinderen onze school.

Missie

“Een man zag eens een vlinder, die bezig was zich uit z’n cocon los te maken. Vol medelijden pakte hij z’n zakmesje en sneed het weefsel voorzichtig los. Tot zijn verbijstering was het niet in staat om te vliegen. Door het werk van de vlinder, om uit z’n omhulsel te komen over te nemen, had hij het diertje onbedoeld beroofd van de levensnoodzakelijke oefeningen om te kunnen vliegen.” (bron: www.alberteinstein.nl)
Jongeren hebben het aftasten van de ontwikkelmogelijkheden en het ontdekken van de eigen rol daarin nodig om volwassen te worden. Hierbij hebben ze de hulp van volwassenen nodig maar niet, zoals bij
de vlinder, hulp door taken over te nemen maar hulp waarbij ruimte is voor eigen initiatief en oefening. Leerlingen leren hierdoor hun eigen capaciteiten en verantwoordelijkheden kennen. Om deze rol op te pakken moet er groei plaatsvinden van het zelfbewustzijn, van eigen capaciteiten, gevoelens en gedachten.
De missie, de visie en de identiteit van De Zonnewijzer maken ons de school die we willen zijn, willen blijven en op bepaalde punten willen worden.

Visie

Richtinggevende factoren bij de weergave van de visie zijn:
1. Onze Christelijke identiteit
2. De pedagogisch-tactische  inhoud van ons onderwijs
3. Het BAS-concept
4. De maatschappelijk onderwijskundige ontwikkelingen

Identiteit

De school ziet het als haar opdracht om naast het verzorgen van goed onderwijs vorm en inhoud te geven aan de Protestants-christelijke identiteit. De Bijbel dient als leidraad en Jezus als ons voorbeeld. Wij willen kinderen de ruimte geven om te komen tot hun eigen geloofsovertuiging. 

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2021-2022 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik voor de schoolgids van 2021 - 2022 op de afbeelding. 

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.