Stichting Fluenta

Bij de Stichting Fluenta behoren 16 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Helemaal achterin deze schoolgids staat een overzicht van alle scholen mét foto, waardoor u elk gebouw gemakkelijk kunt herkennen; via het e-mail- en webadres  kunt u desgewenst meer over iedere school te weten komen. De stichting bestaat sinds 2005, daarvoor was er in elke gemeente een aparte protestants-christelijke schoolver- eniging. Maar samen zijn we sterker, dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt. De stichting ondersteunt de scholen bij het geven van goed onderwijs, het personeels- beleid wordt gezamenlijk vormgegeven, de huisvesting en het financieel beleid is een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden van nieuwe leerkrachten wordt elke school ondersteund door de stichting.  

De naam van de stichting, FLUENTA, is ontleend aan de Latijnse woorden fluere, stromen en fluo, bron. Betekenis- elementen in deze naam zijn: voortgaan, voortstromen, er zit vaart in, dat past helemaal bij de ambitie van de scholen met betrekking tot het onderwijs. Maar het woord fluere kan ook “voortkabbelen” betekenen, wat goed overeenkomt met de verschillen in ontwikkelingstempo die bij kinderen kunnen voorkomen. De verwijzing naar de betekenis ‘bron’ past precies bij onze inspiratie, dat verbonden is met het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. Tenslotte heeft het woord Fluenta ook een link naar de geografische situatie: de vier gemeenten liggen rondom de oevers van de rivieren Lek en IJssel, die onophoudelijk stromen.

http://www.fluenta.nl

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2021-2022 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik voor de schoolgids van 2021 - 2022 op de afbeelding. 

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.