Terug naar de vorige pagina

Interne begeleiding en ondersteuning

Het team van interne begeleiding wordt gevormd door Helene Maliepaard ( (IB-er groep 4 t/m 8), Saskia Smienk ( IB-er groep 1 t/m 3) er voor de groepen 1 t/m 3.


Fanny en Desiree zijn de nieuwe onderwijsassistenten. Zij stellen zich hier binnenkort graag aan u voor.


Renate Verboom is de Remedial teacher en toptalent coach binnen onze school.

Renate Verboom


Mijn naam is Renate Verboom. Sinds 2004 werk ik op De Zonnewijzer. De eerste jaren als leerkracht en nu al een geruime tijd als remedial teacher. RT gebeurt in een één-op-één setting en daardoor is er ruimte en tijd om te onderzoeken waarom het leren in de groep niet vanzelf gaat. Soms is het al genoeg om de leerstof van de klas nogmaals te oefenen, soms is vooruit kijken naar de lessen die gaan komen de juiste methode. Ouders en kinderen worden samen betrokken bij het plan. Ik vind deze vorm van zorg op De Zonnewijzer erg belangrijk. Ik zie dat de kinderen veel baat hierbij hebben: het vertrouwen in zichzelf groeit, succeservaringen worden opgedaan en het kind ontwikkelt zich op eigen wijze en tempo.

Harriët van der Plas is samen met Renate Remedial Teacher. Ze stelt zich binnenkort aan u voor.

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners