Terug naar de vorige pagina

Interne begeleiding en ondersteuning

Het team van interne begeleiding wordt gevormd door Helene Maliepaard ( (IB-er groep 4 t/m 8), Saskia Smienk ( IB-er groep 1 t/m 3) en Ruchama Brunsveld.

Mijn naam is Ruchama Brunsveld en dit schooljaar vervang ik Saskia Smienk in haar rol als intern begeleider voor de groepen 1 t/m 3.
Sinds dit schooljaar werk ik ook als juf op het Klavertje 4 in Houten. Hiervoor heb ik 12 jaar lang gewerkt in het speciaal onderwijs als juf en intern begeleider.
In het vak intern begeleider staat volgens mij communicatie voorop. Met leerkrachten wil ik graag sparren en met ouders wil ik korte lijntjes hebben en hen ruimte geven om te vertellen.
Ik hoop op een goede samenwerking! 


Renate Verboom is de Remedial teacher en toptalent coach binnen onze school.

Renate Verboom


Mijn naam is Renate Verboom. Sinds 2004 werk ik op De Zonnewijzer. De eerste jaren als leerkracht en nu al een geruime tijd als remedial teacher. RT gebeurt in een één-op-één setting en daardoor is er ruimte en tijd om te onderzoeken waarom het leren in de groep niet vanzelf gaat. Soms is het al genoeg om de leerstof van de klas nogmaals te oefenen, soms is vooruit kijken naar de lessen die gaan komen de juiste methode. Ouders en kinderen worden samen betrokken bij het plan. Ik vind deze vorm van zorg op De Zonnewijzer erg belangrijk. Ik zie dat de kinderen veel baat hierbij hebben: het vertrouwen in zichzelf groeit, succeservaringen worden opgedaan en het kind ontwikkelt zich op eigen wijze en tempo.

Agenda

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners