De kinderen

Kinderen. Daar draait het om op onze school, stelt directeur Ruud König. Zonder het gevoel te hebben dat ik overdrijf durf ik te stellen dat kinderen het belangrijkste zijn van het 'school-zijn' en het belangrijkste voor de toekomst. Voor de kinderen van De Zonnewijzer moet gezorgd worden, moet goed gezorgd worden. Dat doen we samen: het team en de ouders.

Kinderen zijn de toekomst

"Kinderen zijn de toekomst" dat zeggen we makkelijk, maar tegelijkertijd realiseren we niet wat dat betekent voor ons onderwijs. Maar al te gemakkelijk gaan we door met de manier van onderwijzen die niet veel scheelt met het onderwijs zoals we dat tien, twintig, dertig jaar geleden ook hebben ontvangen. Gelukkig hebben we het onderwijs op De Zonnewijzer flink aangepast aan de uitgesproken en onuitgesproken eisen van deze tijd. Maar tegelijkertijd realiseren we ons dat we de kinderen grootbrengen voor een tijd waarin heel wat beroepen verdwenen zijn, die nu nog bestaan en ook laten leren voor beroepen die nu nog niet bestaan. We moeten de kinderen dus meer bij brengen dan taal, lezen, rekenen, spelling etc.

Volwassen worden

De kinderen van De Zonnewijzer moet geleerd worden om volwassenen te worden met een brede levensopvatting. Als directeur heb ik daarom het volgende statement uitgesproken: "Op De Zonnewijzer wordt niemand buitengesloten, wordt niemand afgewezen." Dit statement heeft niet alleen gevolgen voor het leerkracht-gedrag op De Zonnewijzer, maar zeker ook voor het gedrag van de kinderen en de ouders. Als team willen we de kinderen leren zelf goed na te denken, zichzelf noch anderen onder druk te zetten en moeite doen om zowel zichzelf als anderen gelukkig te maken.

Het beste uit zichzelf halen

Daarnaast wil ik samen met collega’s en ouders de kinderen leren het beste uit zichzelf te halen, dat ze zich verbinden met veel mensen en met die mensen ook gelukkig worden. Ik spreek de hoop uit dat de kinderen van De Zonnewijzer blij zijn en zich mogen verwonderen over de positieve gevolgen die deze levenswijze met zich meebrengt. Op deze wijze levend en in het leven staand kunnen zij zich altijd verantwoorden aan hun naaste.

Vormingsproces

Als ik het groeien, het vormen van kinderen en collega’s en ouders belangrijk vind, is het nodig dat ik, als schoolleider, nadenk over dat vormingsproces. Ik zoek een goede metafoor om mijn gedachten helder te krijgen. Als voorbeeld kom ik uit bij een boer die naar een korenveld kijkt en tevreden mompelt: “Dit jaar heb ik een rijke oogst.” Daarbij beschouw ik kinderen, collega’s en ouders als een stukje land waarop wat kan groeien. De manier waarop dat gebeurt, vergelijk ik met het vormingsproces. In een eerste fase is het belangrijk om je korenveld te bewerken, ja misschien zelfs om te spitten, al dan niet machinaal, en te bemesten. Je bereidt de grond voor, zodat hij klaar is om ingezaaid te worden.

Voor de parallelle betekenis op het vlak van het vormingsproces laat ik me door Einstein inspireren:

    Een voorbeeld voor anderen zijn, is niet de belangrijkste manier om anderen te beïnvloeden;

    het is de enige manier.

Voor het primaire deel van het vormingsproces van ons als team en het enige dat theorie en praktijk bindt, maak ik gebruik van de basis van Pedagogische Tact: bij elk kind en bij elke collega (zelfs bij de directeur) bestaat namelijk de behoefte aan RELATIE, aan AUTONOMIE en aan COMPETENTIE. Waarbij wat mij betreft het perspectief nemen van het kind en niet-oordelen het uitgangspunt is voordat ook maar gedacht kan worden aan de drie eerder genoemde behoeften. De basisbehoeften voor de kinderen:

  •     geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie);
  •     ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met je om willen gaan (relatie);
  •     ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie);
  •     "het goede doen op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling".

Als directeur ben ik me zeker bewust dat een dergelijk 'zijn' niet is bereikt van de ene dag op de andere dag. Wat ik wel meer en meer zie is dat het mooie groeimomenten oplevert: groei van zowel het kind, als van de leerkracht."

Wilt u meer lezen over deze manier van onderwijzen en opvoeden? Kijk dan op de website: hetkind.org/

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2020-2021 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.