Parro en Ouderportaal

Via Parro (gekoppeld aan ParnasSys) zal er contact gelegd worden met u door middel van bijvoorbeeld korte berichten en/of foto's. Ook kunt u 

via Parro makkelijk aangeven of u kunt helpen bij bijvoorbeeld  de sportdag of dat u kunt rijden bij een uitje. Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving.

De Parro app is te downloaden in de appstore.

Het Ouderportaal (ook gekoppeld aan ParnasSys) geeft u meer inzicht in onder andere de resultaten van uw kind. Ook kunt u de absenties van uw kind zien, de medewerkers van onze school en de groepen. Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen we ook 'notities' gaan gebruiken. Hierin kunt u de notities lezen die de leerkracht aan uw kind koppelt (bijvoorbeeld het verslagje van een oudergesprek). 

U, als ouder, verzorger bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de NAW gegevens aangaande uw kind(eren). Wijzigt bepaalde informatie, verander de betreffende info zelf en geef de verandering door aan de administratie van De Zonnewijzer: marikoot@fluenta.nl

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2021-2022 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik voor de schoolgids van 2021 - 2022 op de afbeelding. 

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.