Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De leden van de ouderraad dragen met elkaar zorg voor de organisatie en de vormgeving van allerlei activiteiten die het schooljaar mede kleur geven. Enkele voorbeelden daarvan zijn: een schoolontbijt met een nieuw boek voor de klas in de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het feest van Kerst en Pasen, de schoolreis voor groep 1 tot en met 7, de Koningsspelen, het afscheid van groep 8 en het eindfeest.

Hoe bekostigt de Ouderraad de activiteiten?
Vrijwillige Ouderbijdrage
De activiteiten zijn mogelijk door de vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro per jaar per kind.

Oud Papier Actie
Naast de vrijwillige ouderbijdrage zet een groep ouder(s)/verzorger(s) zich met regelmaat in voor het ophalen van oud papier in een woonwijk van Houten. De opbrengsten van deze zogenaamde OPA-gelden komen volledig ten goede aan het budget van de ouderraad, zodat de vrijwillige ouderbijdrage beperkt kan blijven.

Verantwoording
De verantwoording van de begroting kunt u inzien bij de penningmeester. U kunt hiervoor een mail sturen aan: orzonnewijzer@fluenta.nl

Wanneer
De activiteiten
De planning van de activiteiten vindt u terug in de jaarkalender die de school aan het begin van het schooljaar verstrekt.

De vergaderingen van de OR
De OR-leden vergaderen zeven keer per jaar om 20.00 uur in De Zonnewijzer. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden via orzonnewijzer@fluenta.nl.
In het schooljaar 2018-2019 staan de volgende vergaderingen gepland:
Maandag   3  september 2018
Dinsdag  16  oktober 2018
Woensdag 21 november 2018
Donderdag 17  januari 2019
Maandag 11  maart 2019
Dinsdag 16  april 2019
Woensdag 12  juni 2019

Wie
De ouderraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van kinderen op De Zonnewijzer, twee leden van het docententeam en een vertegenwoordiger van de MR.

Wanneer het u leuk lijkt om ook aan de Ouderraad bij te dragen, neem gerust contact op.

De OR-leden voor 2017-2018 zijn:
Voorzitter (ouder): Brigitte Wortberg
Penningmeester (ouder): vacature
Vertegenwoordiger MR:
Vertegenwoordigers team: Ina van Leeuwen

Ouder(s)/verzorger(s): Anja de Boer-de Kroon (secretaris)
Astrid Jeurissen
Diandra Muller
Diane van Wieren
Elena Scholtens
Gerlies Klaassen
Ingrid van Geffen
Jennifer Diks
Kim de Jong
Kris van Maurik
Mari Koot
Maurice Bladt
Nienke van Slooten

De Oud Papier Actie wordt gecoördineerd door Sieward Wiebenga.

Contact

De OR is voor vragen, opmerkingen, etc. bereikbaar via orzonnewijzer@fluenta.nl

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2019-2020 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2019 - 2020.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.