Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

De leden van de ouderraad dragen met elkaar zorg voor de organisatie en de vormgeving van allerlei activiteiten die het schooljaar mede kleur geven. Enkele voorbeelden daarvan zijn: een schoolontbijt met een nieuw boek voor de klas in de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het feest van Kerst en Pasen, de schoolreis voor groep 1 tot en met 7, de Koningsspelen, het afscheid van groep 8 en het eindfeest.

Hoe bekostigt de ouderraad de activiteiten?
Vrijwillige ouderbijdrage
De activiteiten zijn mogelijk door de vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro per jaar per kind.

Oud Papier Actie (OPA)
Naast de vrijwillige ouderbijdrage zet een groep ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten zich met regelmaat in voor het ophalen van oud papier in een woonwijk van Houten. De opbrengst van deze zogenaamde OPA-gelden komt volledig ten goede aan het budget van de ouderraad zodat de vrijwillige ouderbijdrage beperkt kan blijven.

De Oud Papier Actie wordt gecoördineerd door Sieward Wiebenga.

Verantwoording
De verantwoording van de begroting kunt u inzien bij de penningmeester. De contactgegevens staan onderaan.

Wanneer
De activiteiten
De data van de activiteiten vindt u in de jaarkalender die de school aan het begin van het schooljaar verstrekt. Tevens te vinden op de homepage van deze website.

De vergaderingen van de OR
De OR-leden vergaderen zeven keer per jaar om 20.00 uur in De Zonnewijzer. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden, zie onderaan.

In het schooljaar 2020-2021 staan de volgende vergaderingen gepland:
Dinsdag 6 oktober 2020
Woensdag 18 november 2020
Donderdag 14 januari 2021
Maandag 8 maart 2021
Dinsdag 14 april 2021
Woensdag 16 juni 2021

Wie
De ouderraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van kinderen op De Zonnewijzer, en een leerkracht. Daarnaast sluit een MR lid bij onze vergaderingen aan.

De OR-leden voor 2020- 2021 zijn:
Voorzitter (ouder): 
Penningmeester (ouder): 
Secretaris (ouder): Anja de Boer- de Kroon
Vertegenwoordiger team: Christine Ruigendijk

Ouder(s)/verzorger(s):

Astrid Jeurissen
Diandra Muller
Diane van Wieren
Elena Scholtens
Ingrid van Geffen
Jennifer Diks
Kim de Jong
Maurice Bladt
Nienke van Slooten

Wanneer het u leuk lijkt om ook aan de ouderraad bij te dragen, neem gerust contact op.

Contact
De OR is voor vragen, opmerkingen, etc. bereikbaar via orzonnewijzer@fluenta.nl

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2021-2022 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik voor de schoolgids van 2021 - 2022 op de afbeelding. 

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.