Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?
De leden van de ouderraad dragen met elkaar zorg voor de organisatie en de vormgeving van allerlei activiteiten die het schooljaar mede kleur geven. Enkele voorbeelden daarvan zijn: een schoolontbijt met een nieuw boek voor de klas in de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het feest van Kerst en Pasen, de schoolreis voor groep 1 tot en met 7, de Koningsspelen, het afscheid van groep 8 en het eindfeest.

Hoe bekostigt de Ouderraad de activiteiten?
Vrijwillige Ouderbijdrage
De activiteiten zijn mogelijk door de vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro per jaar per kind.

Oud Papier Actie
Naast de vrijwillige ouderbijdrage zet een groep ouder(s)/verzorger(s) zich met regelmaat in voor het ophalen van oud papier in een woonwijk van Houten. De opbrengsten van deze zogenaamde OPA-gelden komen volledig ten goede aan het budget van de ouderraad, zodat de vrijwillige ouderbijdrage beperkt kan blijven.

Verantwoording
De verantwoording van de begroting kunt u inzien bij de penningmeester. U kunt hiervoor een mail sturen aan: orzonnewijzer@fluenta.nl

Wanneer
De activiteiten
De planning van de activiteiten vindt u terug in de jaarkalender die de school aan het begin van het schooljaar verstrekt.

De vergaderingen van de OR
De OR-leden vergaderen zeven keer per jaar om 20.00 uur in De Zonnewijzer. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden via orzonnewijzer@fluenta.nl.
In het schooljaar 2017-2018 staan de volgende vergaderingen gepland:
Maandag  28 augustus
Dinsdag  10 oktober
Woensdag  22 november
Donderdag  18 januari
Maandag  12 maart
Dinsdag  17 april
Woensdag  13 juni

Wie
De ouderraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van kinderen op De Zonnewijzer, twee leden van het docententeam en een vertegenwoordiger van de MR.

Wanneer het u leuk lijkt om ook aan de Ouderraad bij te dragen, neem gerust contact op.

De OR-leden voor 2016-2017 zijn:
Voorzitter (ouder): Brigitte Wortberg
Penningmeester (ouder): Gerrit Post
Vertegenwoordiger MR: Lianne Put
Vertegenwoordigers team: Ina van Leeuwen
Ouder(s)/verzorger(s):

Lotte Claassen
Kim de Jong
Diane van Wieren
Gerlies ten Boske
Jennifer Balfoort
Maurice Bladt
Nienke van Slooten
Astrid Jeurissen
Diandra Muller
Mari Koot
Anja de Boer-de Kroon
Elena Scholtens


De Oud Papier Actie wordt gecoördineerd door Sieward Wiebenga.

Contact
De OR is voor vragen, opmerkingen, etc. bereikbaar via orzonnewijzer@fluenta.nl

Agenda

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners