Nieuwe ouders

Nieuwe leerlingen en hun ouders

Als ouder, verzorger bent u op zoek naar een school voor uw kind of kinderen. Veel ouders weten exact wat de nieuwe school zeker moet 'hebben'. De nieuwe school moet veilig zijn, de kinderen moeten op een sociale manier met elkaar omgaan, de regels moeten duidelijk zijn maar niet te beklemmend. Er moet Engels worden gegeven, er moet gymnastiek worden gegeven, maar ook creativiteit is natuurlijk best wel belangrijk. Zingen, dansen en toneel horen er eigenlijk ook wel bij. En ja de uitstroom naar het voortgezet onderwijs moet 'goed' zijn.

Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de kinderen het leuk vinden op school, in hun groep, bij kun leerkracht

Deze beschrijving van De Zonnewijzer is natuurlijk niet compleet. Het belangrijkste van de school kan ik niet beschrijven. Het gaat om de sfeer in onze school, die moet u ‘proeven’, die moet u ‘beleven’. Daarom wordt u van harte uitgenodigd onze school eens van binnen te bekijken en de dagelijkse praktijk mee te maken.

Elke groep heeft een klassenouder die in veel gevallen u als nieuwe ouder de 'weg' kan wijzen op De Zonnewijzer, of wellicht heeft u meer aan de ontmoetingsmomenten die klassenouders organiseren.

Zoals hierboven al is omschreven is sfeer een belangrijk gegeven om je ergens 'goed' te voelen. Maak daarom een geheel vrijblijvende afspraak met de directeur voor een gesprek en een rondleiding door De Zonnewijzer.

Deze website en de schoolgids geven u zeker een kijkje in de De Zonnewijzer-keuken. Of start eens een gesprek op het schoolplein als ouders staan te wachten tot hun kind naar buiten komt. Dergelijke ontmoetingen kunnen u als nieuwe ouder veel informatie opleveren.

De rondleidingen vinden onder schooltijd plaats. Ook uw kind(eren) zijn van harte welkom tijdens dit gesprek. Na aanmelding van uw kind via het aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging. Uw kind is hiermee verzekerd van plaatsing. Wij vragen u dringend om uw kind op één school aan te melden. Kinderen die voor groep 1 worden aangemeld, mogen voordat zij vier jaar worden, vijf dagdelen komen wennen. De groepsleerkracht neemt ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag van de nieuwe leerling contact op voor het maken van een afspraak voor een kennismakings-huisbezoek en de wenmomenten. De wenafspraken voor de vijf dagdelen worden gepland binnen een periode van drie weken voordat de leerling vier jaar wordt. Als uw kind vier jaar is, mag het alle werkdagen naar de basisschool, eerder niet. Helaas kan hierop geen uitzondering worden gemaakt. Kinderen die in de maanden juni en juli (voor de zomervakantie) 4 jaar worden komen in aanmerking om te wennen. Kinderen die in de maand augustus 4 jaar worden, komen niet in aanmerking om te wennen.

Downloads

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2020-2021 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.