Klassenouders

Wij werken op school met klassenouders. De klassenouder is een vader of een moeder van één van de kinderen die in de betreffende groep zit. De klassenouder valt onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en deze legt weer verantwoordelijkheid af aan het team en/of de bouwcoördinator. De klassenouder is ‘in dienst van’ de leerkracht en/of de betreffende groep, dus niet ‘in dienst van’ de OR. De klassenouder wordt per schooljaar aangesteld, om zo ook andere ouders in de gelegenheid te stellen hun diensten aan te bieden. De klassenouder wordt binnen twee weken, na de infoavond, geïntroduceerd bij de andere ouders. D.m.v. een ‘standaardbrief’ wordt meegedeeld wie de klassenouder is en welke taken er zijn voor de klassenouder. De klassenouder werkt op aanwijzingen van de groepsleerkracht op groepsniveau.

Mogelijkheden voor taken: organiseren van uitstapjes; coördineren van schoonmaak; vraagbaak van/voor nieuwe ouders; begeleidt nieuwe ouder(s) ouders zoeken voor diverse activiteiten; bieb boeken halen en wegbrengen; doorgeefluik tussen ouders en leerkracht; plastificeren en repareren van boekjes etc., helpen bij ICT activiteiten; helpen bij kerst-, paas-, schoolontbijt activiteiten; namen van de leerlingen op planbord maken / lamineren; hebben een signaleringsfunctie naar de leerkracht en naar de OR.

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2021-2022 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik voor de schoolgids van 2021 - 2022 op de afbeelding. 

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.