Day a Week School

Day a Week School (DWS) biedt één dag per week onderwijs aan leerlingen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Dit zijn leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging en samen leren met ontwikkelingsgelijken. De DWS-groepen zijn samengesteld op basis van leerlingen van verschillende scholen uit de groepen 5 t/m 8.
De leerlingen starten met DWS in januari groep 5 en sluiten DWS af in december groep 8.

Het lesmateriaal is gericht op:

• Wiskunde
• Wetenschap
• Taal
• Filosofie
• Denkstrategieën
• Studievaardigheden
• Tijdmanagement
• Sociale vaardigheden
• Persoonlijke reflectie

Doel

Day a Week School richt zich op cognitieve talentontwikkeling en werkt aan het voorkomen van demotivatie. Het lesaanbod is afgestemd op de interesses van cognitief talentvolle leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden. Een van de belangrijke achterliggende principes is ‘leren leren’.

Belangrijk is dat de DWS leerlingen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. De leerling wordt gevraagd om bijvoorbeeld een spreekbeurt te geven of zijn ervaringen te delen met de eigen groep. Op deze manier vindt er een transfer van kennis en informatie plaats van de Day a Week School naar de deelnemende thuisscholen.

Werkwijze van de identificatie

De identificatie van de leerlingen wordt grotendeels op de scholen uitgevoerd en vindt ieder jaar plaats in de periode van oktober t/m december. Hierbij maken wij gebruik van opdrachten en activiteiten (zogenaamde assessments), waarbij de leerlingen worden uitgedaagd. Hierbij wordt er bewust geen gebruik gemaakt van een IQ-test. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 7 nemen deel aan deze identificatie. Naast de resultaten en observaties van deze assessments wordt ook alle reeds bekende informatie over de leerlingen meegenomen in het identificatieproces. De scholen krijgen de gelegenheid om potentiële deelnemers met de DWS-coördinator (nog te bepalen) te bespreken. Hierin wordt er, onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een weloverwogen keuze gemaakt in welke kinderen worden uitgenodigd voor het DWS-onderwijs. Met deze methode proberen wij ook onderpresterende leerlingen te ontdekken. De gedachte hierachter is dat onderpresteerders pas laten zien wat ze kunnen als ze werkelijk worden uitgedaagd en stof krijgen aangeboden die niet lijkt op de dagelijkse leerstof op school. Hierdoor raken zij eerder gemotiveerd om hun ware capaciteiten volledig in te zetten.


Meer informatie?

Als u een vraag heeft, kunt u deze stellen aan de directie of de Toptalentcoachen van De Zonnewijzer Renate Verboom (gr. 3-8) & Marije de Vaal (gr. 1-2).

Volg Day a Week School op twitter: www.twitter.com/dayaweekschool.Voor meer informatie over het Day a Week School-project kunt u terecht op www.dayaweekschool.nl of klik op: 

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2020-2021 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.