Schooltijden

Schooltijden

Elke dag gaat om 08.20 uur de schoolbel en gaan de schooldeuren open. De kinderen krijgen de gelegenheid om rustig naar hun klas te lopen. Daar schudden de leerkracht en het kind elkaar de hand en wensen elkaar een goedemorgen. Sommige kinderen willen nog even buitenspelen tot de leerkracht die pleinwacht heeft de bel laat horen. Om half negen gaan de deuren dicht en kunnen de lessen beginnen.

De kinderen zijn iedere dag op school van 08.30 tot 14.15 uur 

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners