Topondernemers

Topondernemers is een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een nieuwe en verfrissende manier (gemengd) aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. De leerlingen bouwen er een grote dosis zelfvertrouwen mee op, vooral als het gaat om het vinden van antwoorden op eigen vragen. Kinderen krijgen onder begeleiding van de leerkracht bewust een grotere verantwoordelijkheid op dit gebied.

De geïntegreerde zaakvak methode ‘Topondernemers’ gaat uit van een visie op leren die aansluit bij leren van en met elkaar. Het is gebaseerd op het sociaal constructivisme. Deze vormen van leren komen uit bij de sociaal- interactieve leeromgeving. Het leren van kinderen wordt krachtiger wanneer ze regelmatig met elkaar overleggen en elkaars kennis benutten. Kiezen voor coöperatief leren (samenwerkend leren) en kinderen heel systematisch de vijf basiskenmerken aan leren leidt tot natuurlijk leren binnen onze geïntegreerde zaakvak methode ‘Topondernemers’. De volgende aspecten krijgen bij ‘Topondernemers’ een plek:
• Zelf beslissingen mogen nemen over het leren;
• Zelf zaken mogen uitzoeken;
• Een directe relatie met de praktijk en de toepassing; • Samenwerken. Leerlingen stimuleren en helpen elkaar.

TopMaster is die leerkracht die intern verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken wat betreft uitvoering TopOndernemers op school: een collega die het instituut TopOndernemers bewaakt. Na het volgen van een intensieve cursus mogen juf Saskia Smienk en juf Mieke de Goeij zich Top Master noemen m.i.v. het schooljaar 2013 – 2014.

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2020-2021 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.