Talentcoach

Binnen de school zijn twee leerkrachten aanwezig met de taak van Talentcoach (groepen 1 en 2 en groepen 3 t/m 8). De taak van de coaches is het team begeleiden in het herkennen, uitdagen en aanbieden van de juiste leerstof aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Bij de kinderen die zonder veel inspanningen hoge scores halen en de leerinhouden snel oppakken wordt de oefenstof ingedikt, zodat er meer tijd over blijft voor meer en/of ander werk. We noemen dit compactwerk.
Leerlingen die op de methodetoetsen meer dan 90 % goed scoren en op de CITO een I of I+ worden doorgetoetst binnen CITO. Zodra er een grote voorsprong binnen CITO zichtbaar is, wordt de leerling ook binnen de methode doorgetoetst. Als de leerling op alle doortoetsingen nauwelijks hiaten laat zien wordt de mogelijkheid geboden om een jaar te versnellen voor dat betreffende vak. Kinderen waarbij op alle vakken een voorsprong zichtbaar wordt met nauwelijks hiaten krijgen de mogelijkheid een heel schooljaar te versnellen.  Bovenstaande afwegingen zijn heel overwogen en altijd in overleg met ouders en kind.

Kinderen waarbij hoogbegaafdheid wordt vermoed worden geobserveerd en gevolgd via het DHH. (Digitaal Handelingsprotocol Hoogdbegaafdheid)

Een deel van deze kinderen uit de groepen 5 t/m 8 heeft gedurende anderhalf uur per week buiten de klas hun eigen groep. Omdat hun denken en leren in een snel tempo gaat is het van belang dat zij een goede leer- en werkhouding ontwikkelen. Om dat te bereiken gebruiken we het TASC-model en het schema van denkniveaus van BLOOM. Bij kinderen die voor deze groep in aanmerking te komen,  hanteren we de volgende criteria:
1. Uit het DHH blijkt dat het kind begaafd/ hoogbegaafd is.
2. Het kind laat over de hele leerlinie zien dat hij eigenschappen van een HB kind heeft
3. Het kind versnelt met rekenen, begrijpend lezen en spelling
4. Door de hele school carrière heen blijkt dat het kind makkelijk leert/ deze informatie is bekend bij de IB’er.
5. Uit buitenschools onderzoek is vastgesteld dat het kind een IQ heeft van <130

In groep 5 wordt bij alle leerlingen gekeken of het onderwijs aanbod voldoende is via de hersenkraker van Day a Week School.

Voor meer informatie klik op: 

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2020-2021 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.