Schoolmaatschappelijk werk

Wij kunnen als school gebruik maken van overleg met en ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk. Dit wordt aangeboden door het schoolmaatschappelijk werk van de Zorgcommissie. We kunnen de schoolmaatschappelijk werker raadplegen wanneer wij zorgen of vragen hebben over een leerling op school of over zijn/haar thuissituatie. U kunt ook als ouder/ verzorger informatie en advies vragen aan de schoolmaatschappelijk werker.

Dit kan zijn omdat u zorgen heeft over het gedrag van uw kind thuis, u tips en raad wil over de opvoeding en advies welke instantie u hierbij het beste kan helpen als dit niet volstaat. Het contact met de schoolmaatschappelijk werker verloopt via de intern begeleider van de school. Zij kan uw vragen doorgeven en daarna zal de schoolmaatschappelijk werker telefonisch contact met u opnemen en zij komt daarna eventueel op huisbezoek voor een gesprek. De intern begeleider heeft daar waar nodig overleg met de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker op onze school is mw. Catelijn Verschuren, werkdagen ma, di en woe.
Mailadres: c.verschuren@vitrascmd.nl, www.vitrascmd.nl

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2021-2022 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik voor de schoolgids van 2021 - 2022 op de afbeelding. 

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.