Leren zichtbaar maken

In het schooljaar 2017-2018 heeft het totale team, 32 leerkrachten, “de Grondslag” dag gevolgd en 2 hele dagen “Bewijs in Actie” gevolgd. In schooljaar 2018 -2019 is het team hiermee verder gegaan. Het team van De Zonnewijzer wil verder om excellent te worden in het Leren Zichtbaar Maken: In 2019 - 2020 gaat het team gaat 3 hele dagen aan de slag olv een gediplomeerde LZM trainer. Tijdens deze drie dagen maar vooral ook daarna worden Leerdoelen en Succescriteria bepaald. Er wordt in schooljaar 2019 - 2020 verder gewerkt met Impact-maatjes en zij stellen ook een Impact-plan op.

Welke aspecten komen zoal aan de orde:
Feedback, hoe kan de leerkracht het leren van zijn/haar leerling in beeld brengen en hoe betrekt de leerkracht leerlingen bij wat ze gaan leren.
De instrumenten en strategieën om deze essentiële vragen te beantwoorden:
Professor John Hattie is een onderwijswetenschapper uit Nieuw – Zeeland.Met zijn publicaties over Leren Zichtbaar Maken werd hij één van de toonaangevende onderwijswetenschappers in de wereld. Hij laat vanuit evidence-based onderzoek zien wat daadwerkelijk effect heeft in het onderwijs en waarvan de leerling wel of niet profiteert. Hattie laat niet alleen zien hoe belangrijk een leraar is, maar wat van een leraar belangrijk is: hoe hij over zijn/haar taak en zijn/haar leerlingen denkt en hoe kritisch hij/zij tegenover zijn/haar eigen rol en invloed kan staan. 
Simpelweg meer tijd besteden aan een activiteit, heeft geen verbetering van de vaardigheid tot gevolg. Het verkrijgen van expertise heeft daarentegen te maken met doelbewust oefenen. Belangrijke elementen daarbij zijn begeleiding, instructie, doelstellingen en feedback. Het oefenen moet ontwikkelingsgericht, veeleisend, gestructureerd en actief gemonitord zijn.
Hattie stelt regelmatig het ‘vraag-antwoordmodel’ centraal. Hattie stelt dat leerlingen maar weinig leren door het luisteren naar een leraar die steeds aan het praten is. 
Leerlingen kunnen veel leren van het bestuderen van een uitgewerkt voorbeeld, maar de uitleg van een leraar draagt daaraan vrijwel niets bij.
Daarbij komt nog dat het vraag-antwoordmodel vaak leidt tot een wisselwerking in de klas die zich beperkt tot de leraar en een relatief klein groepje leerlingen. Een alternatief voor het klassieke ‘vraag stellen - vinger opsteken ‘ is het werken met uitwisbare bordjes. Is bij de leerlingen het leren zichtbaar? Is er sprake van leerwinst? Boeken de leerlingen vooruitgang en hoe weet de leerkracht dat? Het onderwijs in de klas te versterken en het leren zichtbaar te maken in de groep. 
Wilt u meer lezen over Leren Zichtbaar Maken kijk dan op www.lerenzichtbaarmaken.nl/prof-john-hattie

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2021-2022 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik voor de schoolgids van 2021 - 2022 op de afbeelding. 

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.