BAS

BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School.
Sinds 2006 bouwt De Zonnewijzer aan het BAS- onderwijsconcept. Het brede en meerjarige schoolontwikkelingsprogramma ‘BAS’ is gericht op het gestructureerd ontwikkelen van een eigen vorm van adaptief onderwijs en organisatie in de school. BAS is teamgericht en brengt vele veranderingen in de school, die nodig zijn om adaptief onderwijs te kunnen verzorgen en is gericht op feitelijke en duurzame veranderingen in de klas. Het basisprincipe bij adaptief onderwijs is dat je je onderwijs zo inricht, dat ieder kind dat op De Zonnewijzer begint, deze ook op een verantwoorde wijze kan afmaken binnen eigen kwaliteiten èn binnen de mogelijkheden en grenzen van De Zonnewijzer.

De basisbehoeften voor de kinderen:
• geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie); • ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met je om willen gaan (relatie);
• ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie).
Tijdens het werken met de kinderen probeert de leerkracht de kinderen uit te dagen om te leren en op verkenning te gaan. Kinderen krijgen ondersteuning naar behoefte. Kinderen ervaren vertrouwen in goede wil en inzet. Deze onderwijsvisie komt tot uiting door:
• instructie,
• verschil in manier van uitleg,
• duur,
• samenwerkend leren of individueel;
• interactie,
• door persoonlijk contact laten merken dat je ze waardeert en serieus neemt;
• klassenmanagement,
• klassenorganisatie zodanig dat kinderen de kans krijgen zelfstandig te leren en te werken.

De drie principes zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfbewustzijn, vormen met (leren) samenwerken het uitgangspunt dat ons prikkelt om ons onderwijs zo vorm te geven, dat elk kind en elke leerkracht zich prettig voelt in de school en daar iets wil leren.

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2020-2021 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.