Terug naar de vorige pagina

Over het NIVOZ

NIVOZ is een onafhankelijk Nederlands onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut ten dienste van goed onderwijs. Vanuit een gefundeerd en geëmancipeerd mensbeeld, zoals ook verwoord in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, en een daarop gebaseerde lange termijn visie op onderwijs verzamelt en verspreidt het NIVOZ (wetenschappelijke) inzichten uit binnen- en buitenland en geeft deze richting.

http://nivoz.nl/over-nivoz/

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners