In de media

Kop op ouders

http://www.kopopouders.nl/site/

Je kind een gelukkige jeugd geven. Dat is wat ouders willen. Maar opvoeden valt soms niet mee. Zeker als je niet lekker in je vel zit. Toch wil je het beste voor je kind.

KopOpOuders.nl is er voor alle ouders die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving en hun partner. In Nederland zijn er 405.000 ouders met deze problemen. We weten inmiddels dat veel kinderen van deze ouders zelf problemen krijgen, nu of later.

Het goede nieuws is: jij kunt er iets aan doen!
KopOpOuders.nl geeft informatie en tips over hoe je een zo goede mogelijke ouder kunt zijn. Ook kun je anoniem een online groepscursus volgen, om advies via de e-mail vragen en ervaringsverhalen lezen en uitwisselen.

Over het NIVOZ

NIVOZ is een onafhankelijk Nederlands onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut ten dienste van goed onderwijs. Vanuit een gefundeerd en geëmancipeerd mensbeeld, zoals ook verwoord in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, en een daarop gebaseerde lange termijn visie op onderwijs verzamelt en verspreidt het NIVOZ (wetenschappelijke) inzichten uit binnen- en buitenland en geeft deze richting.

http://nivoz.nl/over-nivoz/

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners