Engels

In onze samenleving is het Engels niet meer weg te denken: woorden en begrippen, techniek, film, muziek en reclame dringen dagelijks tot ons en kinderen van alle leeftijden door. De kinderen leren zich in eenvoudige situaties zowel mondeling als schriftelijk in het Engels te redden. Plezier staat voorop.

In de groepen 1 t/m 8 wordt Engels gegeven.

"Plezier" in Engels is het uitgangspunt van de Engelse lessen.

Op www.kerndoelen.kennisnet.nl kunt u terecht voor meer informatie rondom de kerndoelen.

Agenda

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2019 - 2020.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten.