Terug naar de vorige pagina

Engels

In onze samenleving is het Engels niet meer weg te denken: woorden en begrippen, techniek, film, muziek en reclame dringen dagelijks tot ons en kinderen van alle leeftijden door. De kinderen leren zich in eenvoudige situaties zowel mondeling als schriftelijk in het Engels te redden. Plezier staat voorop.

Met ingang van het schooljaar 2013 - 2014 wordt er Engels gegeven in de groepen 1 t/m 8. In het schooljaar 2014 - 2015 zal een keuze worden gemaakt voor een methode die gebruikt kan worden in de groepen 1 t/m 6. De methode voor de groepen 7 en 8 is reeds drie jaren in gebruik en van hoog niveau. Doordat er nu met Engels wordt gestart in groep 1 valt te verwachten dat de kinderen op het juiste Engelse niveau instromen in groep 7.

"Plezier" in Engels is het uitgangspunt van de Engelse lessen.

Op www.kerndoelen.kennisnet.nl kunt u terecht voor meer informatie rondom de kerndoelen.

Agenda

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners