Terug naar de vorige pagina

Kanjertraining

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven "petten" zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen "petje", je doet op dit moment zo. De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren. De kanjertraining helpt kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen.

De Kanjer Tijger (witte pet)

Het gedrag van een kind met een witte pet op is "rustig". Het kind is innerlijk beschaafd; het pest, schreeuwt en scheldt niet, maar is behulpzaam en is te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf en voor de ander.

Het Bange Konijn (gele pet)

Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bijhoren maar vindt alles bedreigend of beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

De Pestvogel (zwarte pet)

Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

De Uitlach Aap (rode pet)

Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

Meer informatie over de kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht.

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners