Terug naar de vorige pagina

Sponsorloop 'REN MEE VOOR OEGANDA'

Onrechtvaardigheid, armoede, het liefst helpen we dit allemaal de wereld uit!

Op vrijdag 15 maart renden we mee voor een kansrijke toekomst voor kinderen in Oeganda. Jaap van der Kloet (vader van Ruben uit 3a en Sven uit 1c) organiseerde een sponsorloop op school voor de hulporganisatie Compassion. Compassion is een christelijke organisatie die kinderen de kans geeft op een leven zonder armoede. Dat doet zij door sponsors te zoeken.

Er werd een mega bedrag opgehaald: €9693,-!!! De sponsorgelden komen geheel ten goede aan projecten in Oeganda waar kinderen onderwijs, medische zorg en gezonde voeding ontvangen, zodat ze uit extreme armoede kunnen ontsnappen.

          

Agenda

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2019 - 2020.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten.